Landelijke Meedoen Dag 2016, woensdag 7 september 2016

De inschrijving voor de Meedoen Dag is gesloten.

Er is een wachtlijst aangemaakt. Neem contact op met Karin van Leeuwen om op de wachtlijst geplaatst te worden. De ervaring van afgelopen jaren heeft uitgewezen dat er meestal nog een aantal plaatsen vrij komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin van Leeuwen: karin.vanleeuwen@kpnmail.nl of 06-36037823.